top of page

Typisch Tuinzigt

De Gemeente Breda heeft budget vrijgemaakt om het hart van de Bredase wijk Tuinzigt aan te pakken. Waar nu een kaal plein ligt, moet in de toekomst weer een hart van de buurt verschijnen. De buurt heeft er weinig vertrouwen in dat hun ideeën ook meegenomen zullen worden. De Gemeente vroeg B-in motion te onderzoeken of er draagvlak is in de buurt om dit samen op te pakken en welke ideeën er leven. We nodigen de buurt uit om mee te gaan op een Typisch Tuinzigt tour.

We bezochten markante locaties in de buurt, actieve buurtbewoners, mooie, verborgen plekken en lokale organisaties. Onderweg ontmoetten we buurtgenoten met verhalen over de geschiedenis, een goed idee of een bijzondere plek. We zochten en vonden heel wat ideeën en inspiratie.

 

We werkten samen met de middelbare school Markenhage, waarvan 60 leerlingen een instawalk in de buurt maakten en hun bevindingen deelden op Instagram.

 

Het resultaat is een breed gedragen bewonersadvies en een beeldverslag aangeboden tijdens een vrolijke bewonersavond aan de wethouder.

Een potentieel enthousiaste groep bewoners die nog niet eerder betrokken was bij de buurt en nieuwe connecties tussen mensen in de buurt met leuke ideeën.

Project: Mobiliseren bewoners Tuinzigt

Opdrachtgever: Gemeente Breda

Periode: 2016 - 2017

bottom of page