top of page

De bouwers van Rosmolen

De Tilburgse wijk Rosmolen wordt in 2015-2016 herontwikkeld. Voor het ontwerp, de samenstelling en het beheer van de buurt gaat Tiwos een avontuur aan met de huurders/kopers en de architect.

 

Het stedenbouwkundig plan staat vast, maar het ontwerp, het karakter, de samenstelling en de samenlevingsvorm van de buurt is nog blanco.

Samen met de toekomstige bewoners gaat dat gestalte krijgen. Tiwos vraagt B-in motion om van de bewonersgroep een sterke groep te maken en ze te begeleiden bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van de nieuwe buurt Rosmolen.

We vroegen de toekomstige huurders een portretje van zichzelf te sturen en aan de hand van prikkelende vragen wat te vertellen over wie ze zijn en wat ze leuk vinden om te doen. Tijdens bewonersavonden zorgden we leuke matches tussen bewoners, organiseerden prikkelende avonden over ‘thuis’, ‘je buurt’, werkbijeenkomsten met de architecten, inspiratiesessies en sessies over de gemeenschappelijke buitenruimte.

Nog voordat de huizen er staan, zijn de toekomstige bewoners al echte buren. Afsluitend maken we een document voor de bewoners, waarin we niet alleen terugkijken op het proces, maar ook het persoonlijk verhaal vertellen van een aantal buurtbewoners.

Project: Bouwen bewonersgroep Rosmolen

Opdrachtgever: TIWOS

Periode: 2014 - 2016

bottom of page