top of page

Park Langendijk

Projectontwikkelaar BPD is eigenaar geworden van het ziekenhuisterrein aan de Langendijk Breda. Het Amphia ziekenhuis gaat verhuizen en vanaf 2022 verrijst hier een nieuwe woonwijk. 

BPD wilde alvast kennismaken met de buurt. B-in motion organiseerde in juli 2019 een eerste bewonersavond bij de bewoners thuis. In zes groepen gingen bewoners door de wijk en bespraken de wensen en ideeën voor de nieuwe wijk. 

In oktober nodigden we de bewoners uit voor een avond in het oude deel van het ziekenhuis om het stedenbouwkundig plan te bespreken. In maart 2020 zouden we het definitief voorstel presenteren, maar dat is vanwege de Corona-maatregelen uitgesteld.

Opdracht: Organisatie bewonersavond

Opdrachtgever: BPD

Datum: juli 2019 

bottom of page