Park Langendijk

Projectontwikkelaar BPD is eigenaar geworden van het ziekenhuisterrein aan de Langendijk Breda. Het Amphia ziekenhuis gaat verhuizen en vanaf 2022 verrijst hier een nieuwe woonwijk. 

BPD wilde alvast kennismaken met de buurt. B-in motion organiseerde een eerste bewonersavond bij de bewoners thuis. In zes groepen gingen bewoners door de wijk en bespraken de wensen en ideeën voor de nieuwe wijk. Wordt vervolgd...

Opdracht: Organisatie bewonersavond

Opdrachtgever: BPD

Datum: juli 2019