top of page

Buurtsafari Brabantpark

Brabantpark, een zeer gemêleerde wijk in Breda, zal de komende jaren fors groeien. De Gemeente vroeg ons om samen met de bewoners mee te werken aan de gebiedsvisie voor de buurt. Daarom zijn we op safari gegaan in de wijk.

Een ontdekkingstocht met buurtgenoten, om de veelzijdige wijk te beleven tijdens ontmoetingen met verrassende Brabantparkers op intrigerende locaties. Markante mensen leren kennen, de natuur in je straat ontdekken, het verkeer ervaren op een wel heel bijzonder vervoermiddel, op bezoek in een unieke woning.

 

Bewoners leerden hun wijk op een totaal nieuwe manier kennen. Onderweg werd volop gepraat over de toekomst van de wijk. We organiseerden een gezellige slotmanifestatie en maakten een praktisch document van alle ideeën en initiatieven waarmee de buurtbewoners samen aan de slag zijn gegaan. 

Project: Activering buurtbewoners Brabantpark

Opdrachtgever: Gemeente Breda

Periode: 2009 - 2010

bottom of page